News

Museums Matter

Concern about the future of New Zealand museums and galleries has prompted a public awareness campaign.

The Museums and Galleries Matter campaign aims to highlight the risks that our important institutions are facing.

AWA FM Reporter, Alana Te Piki Broughton visited Whanganui Regional Museum for her story.

E aro ana te pūrongo nei ki te orangatonutanga o Te Whare Pupuru Taonga o Whanganui me Te Whare Whakaari Toi o Whanganui. He pātaka iringa kōrero ēnei kātū whare. Ko ngā mōhiotanga o tuaukiuki tōna hua taketake.Ko te ao kōhatu tō pūtake. Kei tēnei pūrongo ka kōrerotia te ara whakamua mō ēnei whare whakaruruhau.

A six-week campaign organised by Museums Aotearoa, ‘Museums and Galleries Matter’ in an effort to save museums and galleries nationwide and ‘keep the lights on’, is nearing its conclusion, arising from concerns around costs and shrinking funds. This story takes a look into some of museums’ key activities.

He rau aweawe nō Te Māngai Pāho i tere ai te manu nei.

Credits:
  • Manu Tīeri: Alana Te Piki Broughton
  • Amo Reo: Rauru Broughton
  • Kaikapo Whakaahua: Sacha Keating
  • Kaiwāwāhi Matua: Sacha Keating
  • Kaiwhakahaere: Tipene O’Brien
  • Kaiwhakaputa: Tamzyn Pue

Karen Hughes

30 April 2024

Featured